Keputusan yang baik diperoleh dari

PENGALAMAN

dan pengalaman didapat dari keputusan yang

BURUK